คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ บินลัดฟ้า นำผลงานวิชาการไปเผยแพร่ในเวทีระดับนานาชาติ ณ เมืองโตเกียว
SSRU admin
2016-06-06 10:13:48

คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ บินลัดฟ้า นำผลงานวิชาการไปเผยแพร่ในเวทีระดับนานาชาติ ณ เมืองโตเกียว

เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ชนัญชิดา ยุกติรัตน์ , อาจารย์สรร ถวัลย์วงศ์ศรี , อาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ และอาจารย์ภัคคพร พิมสาร เดินทางไปยังเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ ในงาน “Tokyo 4th International Conference on BESSH-2016, ECBA-2016 and MMHS-2016”

ที่มา : นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา