กิจกรรมประกวดดาว เดือน 2559
SSRU admin
2016-09-05 10:37:30

กิจกรรมประกวดดาว เดือน 2559เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมที่คณะและมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คือ "กิจกรรมการประกวด ดาว – เดือน" ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ ได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดคัดเลือกผู้แทนสาขา ที่จะเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป เริ่มต้นด้วย

4 กันยายน 2559 กิจกรรม Acting Day ''''''''''''''''59 การประกวดดาวเดือนสาขาวิชาการบัญชี ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10 กันยายน 2559 กิจกรรม C.A. AMBASSADOR 2016การประกวดดาวเดือนกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ณ ศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

18 กันยายน 2559 กิจกรรม BA the next grant 2016 การประกวดดาวเดือนกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับความเป็นมาของกิจกรรมการประกวดดาว เดือน งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รวบรวมข้อมูลความเป็นมาของกิจกรรมดังกล่าวมาฝากทุกท่าน ขอขอบคุณข้อมูลจาก mthai.com และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลอันเป้นประโยชน์ และน่าสนใจเหล่านี้

กิจกรรมการประกวดดาวเดือน เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง สำหรับกิจกรรมประกวดดาว เดือน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมรับน้องใหม่ ในการเฟ้นหาหนุ่ม สาวหน้าตาดี บุคลิกดี มาเป็นดาว เดือน บางคนอาจจะเป็นขวัญใจในหมู่เพื่อนฝูง หรือบางคนถูกใจรุ่นพี่จนได้รับการคัดเลือกเข้ามาประกวด
เริ่มต้นจากการประกวดหาหนุ่มสาวดาว เดือน ในระดับคณะก่อน จากนั้นคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนในการมาเข้าชิงสุดยอดดาว เดือน ระดับสถาบัน ซึ่งผู้เข้าประกวดดาว เดือนแต่ละคู่ ก็จะต้องงัดไม้เด็ดขั้นสุดยอดมาโชว์ความสามารถ เพื่อหวังคว้ารางวัลอันสร้างชื่อให้กับคณะของตัวเอง โดยมีพี่ๆ เพื่อนๆ เข้ามามีส่วนให้คำแนะนำและเป็นแรงเชียร์

กิจกรรมประกวดดาว เดือน เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะทำให้นักศึกษาใหม่ หรือ เฟรชชี่ ได้กล้าแสดงออก พร้อมไปกับการได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆ พี่ๆ ในคณะ สถาบันของตนเองผ่านการทำกิจกรรม
การประกวดดาวเดือนในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีรูปแบบในการจัดการประกวดที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่จะมีการคัดเลือกน้องปี 1 เป็นตัวแทนของแต่ละสาขา จากนั้นตัวแทนของสาขาก็จะทำการประกวดแสดงความสามารถ เพื่อหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นตัวแทนคณะ ในลำดับต่อไปก็เป็นการประกวดหาดาว เดือนมหาวิทยาลัย โดยคัดเลือกจากตัวแทนของแต่ละคณะนั่นเอง

การประกวดดาวเดือนถือเป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันให้กับมหาวิทยาลัยได้ไม่น้อย ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เฟรชชีได้ผ่อนคลาย เนื่องจากการประกวดไม่ได้มีแต่บุคคลที่เข้าประกวดเท่านั้น ยังมีหน้าที่อื่น ๆ ที่ให้น้อง ๆ นักศึกษาต้องช่วยกันทำ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเวที เตรียมเสื้อผ้าหน้าผม โชว์ต่าง ๆ ที่ใช้ขั้นระหว่างการประกวด สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นจะทำให้น้อง ๆ ได้สนิทกับเพื่อนในสาขา เพื่อนในคณะของตัวเองมากขึ้น และผู้เข้าประกวดเองก็จะมีความกล้าแสดงออกที่สร้างสรรค์ เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่ดีให้เพื่อน ๆ ได้
สำหรับผู้เข้าประกวดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว เนื่องจากทุกคนต้องนำความสามารถนั้นขึ้นไปโชว์บนเวทีให้กรรมการและกองเชียร์ได้รับชมกัน อีกทั้งต้องมีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

สำหรับผู้ที่ได้รับเลือกเป็นดาวเดือนในบางมหาวิทยาลัย จะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตศิลปวัฒนธรรม บางคนต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนในงานต่าง ๆ เช่น งานไหว้ครู, การกล่าวสุนทรพจน์, การเป็นพิธีกร ดังนั้นจะมีเพียงแค่ความสวย ความหล่ออย่างเดียวคงไม่ได้ สำหรับผู้เข้าประกวดเองควรต้องมีบุคลิกภาพและความสามารถควบคู่กันไปด้วย ถึงจะเหมาะสมกับตำแหน่ง บางคนมีความสามารถโดดเด่น ก็ถูกแมวมองชักชวนเข้าวงการบันเทิงหรือเดินสายประกวดระดับประเทศ จนได้รับตำแหน่งและเป็นที่รู้จักในสังคมอีกด้วย

ที่มา : Mthai.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

www.fms.ssru.ac.th

ที่มา: กันยากร สุจริตเนติการ: งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา