ร่วมโหวต "ขวัญใจนิเทศศาสตร์" C.A. AMBASSADOR 2016
SSRU admin
2016-09-05 10:33:41

ร่วมโหวต "ขวัญใจนิเทศศาสตร์" C.A. AMBASSADOR 2016กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดประกวด C.A. AMBASSADOR 2016 ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และร่วมโหวต ''''ขวัญใจนิเทศศาสตร์'''' และเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาผู้เข้าประกวดด้วยการคลิกไลค์ภาพผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายตามที่ท่านชื่นชอบ โดยสามารถเริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ทาง Facebook fanpage : "โครงการจัดตั้งคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" ซึ่งผู้เข้าประกวดคนใดได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลป็อปปูล่าโหวต รับ Gift Voucher จาก MTI มูลค่า 5,000 บาท และผู้โหวตจะได้รับการสุ่มให้ได้ Gift Voucher จาก MTI 5,000 บาทเช่นกัน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา