คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1
SSRU admin
2015-08-05 10:32:02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีอาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวรายงาน และผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่รั้วสวนสุนันทา" และแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งการปฐมนิเทศในครั้งนี้มีกิจกรรมเปิดตัวดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557 และมีการแสดงศักยภาพผู้นำเชียร์คณะวิทย์ฯด้วย จากนั้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นการเสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงเช้า
จากนั้นในช่วงบ่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำการจัดโครงการจริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยเชิญพระอาจารย์ บรรยายธรรมเรื่อง "วิตามินธรรมมะ" เทศนาให้นักศึกษามีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ การไม่เห็นแก่ตัวและสอนการนั่งสมาธิ ฝึกจิตภาวนาเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษา


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://sci.ssru.ac.th

ที่มา: ประชาสัมพันธ์คณะวิทย์ฯ
ผู้นำเสนอข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา