น.ศ.วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการประกวด MR.Logistics 2016
SSRU admin
2016-04-05 10:27:31

น.ศ.วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการประกวด MR.Logistics 2016ที่มา : ประชาสัมพันธ์
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา