คณบดีคณะศิลปกรรมฯนำคณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยและถวายสัตย์ปฏิญาณ
SSRU admin
2015-12-04 10:24:09

คณบดีคณะศิลปกรรมฯนำคณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยและถวายสัตย์ปฏิญาณ


(3 ธันวาคม 25558) รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา และร่วมถวายสัตย์ปฏิบัติญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี ณ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี


ที่มา : นายพิทยาธร บุญวรรณ์

ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา