คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านองค์ความรู้และนวัตศิลป์
SSRU admin
2015-11-04 09:55:46

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านองค์ความรู้และนวัตศิลป์


(2 พฤศจิกายน 2558) รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์สิรัชชา สำลีทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านองค์ความรู้และนวัตศิลป์ ระหว่างศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. และสถาบันทางการศึกษา โดยความร่วมมือดังเป็นความร่วมมือในการส่งเสริม ค้นคว้า จัดกิจกรรม รวมถึงการจัดการประกวดงานทางด้านศิลปหัตถกรรม ซึ่งในอนาคตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มร.สส. จะเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ ศ.ศ.ป. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาภายในคณะฯ ต่อไป ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่มา : นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา