แจ้ง!! ปิดปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-Office ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 - 18.00 น.
SSRU admin
2015-08-04 11:03:40

แจ้ง!! ปิดปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-Office

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 - 18.00 น.

**ขออภัยในความไม่สะดวก


ประเภทข่าว: ข่าวทั่วไป
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ