ปิดฉากอย่างงดงาม พร้อมความประทับใจ กีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 27 "สู่ 8 ทศวรรษสวนสุนันทา"
SSRU admin
2016-04-04 09:54:03

ปิดฉากอย่างงดงาม พร้อมความประทับใจ กีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 27 "สู่ 8 ทศวรรษสวนสุนันทา"


ภาพจาก: สุริยา นิชาญ

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา
ผู้นำเสนอข่าว : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี