สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมฯ เชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานวาดเส้น
SSRU admin
2015-09-03 10:37:42

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมฯ เชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานวาดเส้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานการวาดเส้น ของนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 ในชื่องาน “VIS’TOOMBO#1” เล่นเส้น วันแจ้งเกิด โดยมีรองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าร่วมงาน ณ Suan Sunandha Art Gallery ชั้น G


สำหรับผลงานของนักศึกษาหมดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเพื่อฝึกฝนและพัฒนาความสามารถของนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของคณะ โดยมีอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาล เป็นผู้ควบคุมดูแล สำหรับงานดังกล่าวจะเปิดแสดงถึงวันที่ 4 กันยายน ศกนี้ จึงขอเชิญประชาคมชาวสวนสุนันที่สนใจเข้ารับชมผลงานดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.far.ssru.ac.th
ที่มา : นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา