วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะตัวแทนผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน (เทียนสิน)
SSRU admin
2016-05-03 09:20:01

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะตัวแทนผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน (เทียนสิน)

ที่มา : ณภัทร ช่างเพ็ง
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท