น.ศ.สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม จัดแสดงผลงานการออกแบบในงาน "ขอบคุณ Crafts"
SSRU admin
2016-05-03 09:11:54

น.ศ.สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม จัดแสดงผลงานการออกแบบในงาน "ขอบคุณ Crafts"

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานการออกแบบโครงการศิลปนิพนธ์ ในงาน “ขอบคุณ Crafts” โดยมีรองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมงาน ณ ห้างสรรพสินค้าดิจิตอลเกตเวย์ เอกมัย

ที่มา : นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา