คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมพิธีเปิด "ศูนย์เรียนรู้ศิลปะและงานสร้างสรรค์"
SSRU admin
2016-02-08 10:44:39

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมพิธีเปิด "ศูนย์เรียนรู้ศิลปะและงานสร้างสรรค์"


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมพิธีเปิด "ศูนย์เรียนรู้ศิลปะและงานสร้างสรรค์" ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ภายในพบกับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผ้าบาติก โดยอาจารย์ชนัญชิดา ยุกติรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น.

ที่มา : นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา