ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา
SSRU admin
2016-02-03 10:29:06

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://www.journalcim.ssru.ac.th/
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา