นักศึกษา วจก. คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น Smart Worker – Never Give Up โดยกรรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
SSRU admin
2016-02-03 10:23:38

นักศึกษา วจก. คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น Smart Worker – Never Give Up โดยกรรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดงานประกาศผลรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น เนื่องในงานครบรอบ ๑ ปี Smart Job Center ประจำปี ๒๕๕๙ หัวข้อ "Smart Worker – Never Give Up" ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตภาพยนตร์สั้น และส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด ในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดจากกว่า 30 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ผลการตัดสิน ปรากฏว่า ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "Postcard from Bangkok" จากทีม"อีธาน ฮันต์" ประกอบด้วยนายวุฒิชัย พูลสวัสดิ์ และนายวีระกิตต์ สุริยฐิติภัทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อสารการแสดง โครงการจัดการศึกษาศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์พงศวีร์ สุภานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ"

และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาทีม ""อีธาน ฮันต์" เจ้าของรางวัลชนะเลิศ พร้อมด้วยอาจารย์พงศวีร์ สุภานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์ นำใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในโอกาสที่นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

นายวุฒิชัย พูลสวัสดิ์ ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล กล่าวว่า " รู้สึกดีใจ และภูมิใจที่ได้รับรางวัลการประกวดในครั้งนี้ และมีความใฝ่ฝันในด้านการทำงานภาพยนตร์มาตั้งแต่ต้น ซึ่งตนเองและเพื่อนจะสร้างโอกาสในการก้าวสู่เวทีประกวดภาพยนตร์เพื่อพัฒนาฝีมือและประสบการณ์ต่อไป"

นอกจากรางวัลชนะเลิศที่นายวุฒิชัย พูลสวัสดิ์ และนายวีระกิตต์ สุริยฐิติภัทร์ จะได้รับจากการประกวดในครั้งนี้แล้ว ที่ผ่านมา ทั้งสองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้น 2015 UNFPA Short Film Competition หัวข้อ "เลือกรัก รู้จัก SAFE" กับผลงาน "Endocrine Syste" ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร เมื่อปลายปี 2558 อีกด้วย นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นอย่างยิ่ง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.fms.ssru.ac.th
ประเภทข่าว : ข่าวคณะวิทยาการจัดการ
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ