ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 6 คนที่ได้รับการคัดเลือกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ
SSRU admin
2016-06-02 10:17:31

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 6 คนที่ได้รับการคัดเลือกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 6 คนที่ได้รับการคัดเลือกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ประเทศเวียตนาม ประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน ดังนี้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เดินทางไปฝึกงาน ณ CAN THO UNIVERSITY สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบไปด้วย

1. นางสาวธิติณัฎฐ์ กอเซ็ม
2. นายวรินทร ยศปัญญา
3. นางสาวสุดารัตน์ ภาชนะพูล

สาขาวิชาเคมี เดินทางไปฝึกงาน ณ School of Materials Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่

1. นางสาวสุมามาลย์ เจริญไชย

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางไปฝึกงาน ณ Computer Science Information Faculty, Guilin University of Aerospace Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบไปด้วย

1. นายนวรินทร์ อิ่มอารมณ์
2. นายพีรพัฒน์ ทองเฟื่อง

ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สัมภาษณ์ความรู้สึกตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุน ดังนี้

นายพีรพัฒน์ ทองเฟื่อง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ "ผมตื่นเต้นมากครับที่จะได้ไปหาประสบการณ์จากต่างถิ่น ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งของผมที่ตั้งใจไว้ว่าจะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนซักครั้งในชีวิต ซึ่งผมจะนำโอกาสนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวผมเอง คนรอบข้างของผมและมหาวิทยาลัยให้เกิดสูงสุด ผมจะไปศึกษาการใช้ชีวิตต่างถิ่น การเอาตัวรอดในที่ที่เราไม่คุ้นเคย และผมจะพยายามไม่ทำโอกาสครั้งนี้ให้เสียเปล่าแน่นอนครับ"

นายนวรินทร์ อิ่มอารมณ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ "ความรู้สึกที่ได้ทุนการศึกษาและเดินทางไปแลกเปลี่ยนนั้น ผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากครับ เพราะบ้านผมนั้นฐานะไม่ได้ดีมาก จึงเป็นเรื่องยากมากที่จะได้ไปศึกษาที่ต่างประเทศ แต่ทุนที่มหาวิทยาลัยได้มอบในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้กับผมได้มีประสบการณ์ที่ดีและจะนำประสบการณ์ที่ได้นี้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและมหาวิทยาลัยให้มากที่สุดครับ"

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.sci.ssru.ac.th
ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา