นายกสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชม...ศูนย์นครปฐม ลั่นพอใจพร้อมแนะแนวทางปรับปรุง
SSRU admin
2016-05-02 10:12:19

นายกสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชม...ศูนย์นครปฐม ลั่นพอใจพร้อมแนะแนวทางปรับปรุง

ที่มา : ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
ผู้นำเสนอข่าว : ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา