คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นวัง
SSRU admin
2016-05-02 09:53:31

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นวัง

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา โดยนำนักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าชมตำหนักสายสุทธานภดล ทำให้ได้รับความรู้และความเป็นมาของวังสวนสุนันทา ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมทุกคน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://sci.ssru.ac.th
ที่มา : ทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา