ภาพเขียนสีน้ำสำนักศิลป์ร่วมงานเปิดตัว "Muse Pass: The infinite Discovery" สานสัมพันธ์มิวเซียมสยาม-สวนสุนันทา
SSRU admin
2016-04-01 10:37:31

ภาพเขียนสีน้ำสำนักศิลป์ร่วมงานเปิดตัว "Muse Pass: The infinite Discovery" สานสัมพันธ์มิวเซียมสยาม-สวนสุนันทา


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://www.culture.ssru.ac.th
ที่มา : สาลินี บุญสมเคราะห์
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา