หมากกระดานไม่น้อยหน้า ชิงชนะเลิศ คว้าเหรียญเงิน สุรนารีเกมส์
SSRU admin
2017-03-01 09:46:24

หมากกระดานไม่น้อยหน้า ชิงชนะเลิศ คว้าเหรียญเงิน สุรนารีเกมส์

ที่มา :  ฝ่ายงานกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา
ผู้นำเสนอข่าว : กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี