กองแผนเปิดบ้านรับมรภ.ร้อยเอ็ดเข้าศึกษาดูงานการจัดการความรู้
SSRU admin
2015-08-07 16:26:47

กองแผนเปิดบ้านรับมรภ.ร้อยเอ็ดเข้าศึกษาดูงานการจัดการความรู้


กองนโยบายและแผน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการศึกษาดูงานครั้งนี้รองศาสตราจารย์ธีระดา ภิญโญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ให้เกียรติในการบรรยายความเป็นมาและการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากนั้นเป็นการนำเสนอจากตัวแทนกลุ่มความรู้Best practiceและGood practice มาถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าศึกษาดูงานซักถามข้อสงสัยและแนวทางการดำเนินงาน นับเป็นความสำเร็จและเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการความรู้ระดับอุดมศึกษาต่อไป


ที่มา: กองนโยบายและแผน
ผู้นำเสนอข่าว: กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี