คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Young Local Governor ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
SSRU admin
2016-02-24 09:55:01

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Young Local Governor ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาสาขาวิชาการการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Young Local Governor ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม และฝึกอบรม การบริหารจัดการท้องถิ่นในด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.hs.ssru.ac.th
ที่มา : ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา