ประมวลภาพโครงการสอบวัดความระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ Toefl และ Toeic ให้แก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
SSRU admin
2016-02-19 09:56:51

ประมวลภาพโครงการสอบวัดความระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ Toefl และ Toeic ให้แก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย


ที่มา : ธนชาติ นาที : ประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา