ปิดให้บริการห้องสื่อโสตทัศวัสดุ ชั้น 4 วันที่ 16 ก.พ. 59 - 4 มี.ค. 59
SSRU admin
2016-02-19 09:51:40

ปิดให้บริการห้องสื่อโสตทัศวัสดุ ชั้น 4 วันที่ 16 ก.พ. 59 - 4 มี.ค. 59


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.library.ssru.ac.th
ที่มา : ศูนย์วิทยบริการ
ผู้นำเสนอข่าว : ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ