ปั่นรักษ์เพื่อโลก สู่จิตสำนึกมหาวิทยาลัยสีเขียว
SSRU admin
2015-07-17 18:07:37

เมื่อวันที่ 16ก.ค.2558 ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการ “ปั่นรักษ์เพื่อโลก” (SSRU green ride society) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาคารประหยัดพลังงานของการไฟฟ้านครหลวง ปีที่ 3 (MEA energy saving building : 2015) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เริ่มกิจกรรมในเวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดงานและปล่อยขบวนนักปั่นจักรยานกว่าร้อยชีวิต จากจุดปล่อยตัวบริเวณสถาบันกันตนา ผู้เข้าร่วมการปั่นจักรยานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา อาจารย์ธนาคม พจนาพิทักษ์ ผอ.สถาบันสร้างสรรค์และการเรียนรู้ ตลอดชีวิต รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี ผอ.วิทยาลัยนานาชาติ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองโยง ศิลปินนักแสดง บุคลากรของมหาวิทยาลัย ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมงานอย่างคับคั่งเมื่อปล่อยขบวนจากจุดเริ่มต้นแล้ว นักปั่นกว่าร้อยชีวิตปั่นจักรยานมาตามเส้นทางมุ่งสู่อาคารเรียนของศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เมื่อถึงที่หมาย คณะนักปั่นจักรยานได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ปิดท้ายด้วยประธานกล่าวสรุปโครงการและขอบคุณผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน นับเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ของสวนสุนันทา ที่มุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และอาคารทั้งหมดมีเป้าหมายเป็นอาคารประหยัดพลังงานครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในอนาคต