ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2016-03-31 13:44:09

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม