ประกาศจ้างควบคุมงานจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 24 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
SSRU admin
2016-10-27 15:26:28

ประกาศจ้างควบคุมงานจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 24 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 7-16 พ.ย. 59