ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างตัดสูทสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมธุรกิจที่พัก โดยวิธีสอบราคา
SSRU admin
2016-12-21 10:56:44

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างตัดสูทสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมธุรกิจที่พัก โดยวิธีสอบราคา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม