ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน
SSRU admin
2017-02-20 14:43:52

ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่  2 มีนาคม 2560