ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบฟื้นฟูน้ำใสสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2016-12-16 11:09:11

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบฟื้นฟูน้ำใสสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม