ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมเอนกประสงค์และศูนย์อาหาร ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
SSRU admin
2016-02-12 11:15:34

ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมเอนกประสงค์และศูนย์อาหาร ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม