ประกาศจ้างตัดสูทสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมธุรกิจที่พัก ชั้นปีที่1 คณะมนุษยศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา ปีการศึกษา2559 โดยวิธีสอบราคา
SSRU admin
2017-02-06 13:32:11

ประกาศจ้างตัดสูทสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมธุรกิจที่พัก ชั้นปีที่1 คณะมนุษยศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา ปีการศึกษา2559 โดยวิธีสอบราคา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560