ประกวดราคาจ้างสร้างหอพักนักศึกษาและอาคารปฏิบัติการการโรงแรม ศูนย์การศึกษา จ.นครปฐม มรภ.สวนสุนันทา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
SSRU admin
2016-09-05 14:52:50

ประกวดราคาจ้างสร้างหอพักนักศึกษาและอาคารปฏิบัติการการโรงแรม ศูนย์การศึกษา จ.นครปฐม มรภ.สวนสุนันทา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 1-18 กันยายน พ.ศ. 2559