ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการอาคาร 24 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2016-11-04 15:32:24

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการอาคาร 24 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 4-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559