ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวประสิทธิภาพสูงชนิดความดันสูง (HPLC) พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2016-11-04 13:51:58

ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวประสิทธิภาพสูงชนิดความดันสูง (HPLC) พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 4-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559