ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รุ่น 14
SSRU admin
2015-07-06 11:24:01

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ดำเนินรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รุ่น 14 ประจำปีการศึกษา 2558 และกำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 นั้น

ในการนี้ กองบริการการศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รุ่น 14 ประจำปีการศึกษา 2558

>>>ตรวจสอบรายชื่อที่นี่<<<