นศ.คณะเทคโนฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ “100 Designs 2017 Vetiver Design Contest”
SSRU admin
2017-12-12 16:42:52

นศ.คณะเทคโนฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ “100 Designs 2017 Vetiver Design Contest”การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกนาย เศรษฐ์โภคิน เศรษฐ์สัตยาโภคิน นางสาวนภัสสร เหล่ามีผล นางสาว รุ่งนภา ผุสดีธงไชย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ 100 Designs 2017 Vetiver Design Contest จากผลงานการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ประเภทแฟชั่น กับผลงาน DOMICILE จัดโดย สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับ โครงการภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 ซึ่งผลงานการออกแบบจะได้รับการผลิต พร้อมวางจำหน่ายในร้านภัทรพัฒน์