เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561 (ระบบโควต้า)
SSRU admin
2017-12-12 11:17:02

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561 (ระบบโควต้า)

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (ระบบโควต้า) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 60 -30 มี.ค. 61 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 034-964918
หรือ http://www.reg.ssru.ac.th/index.php หรือ https://sisa.ssru.ac.th/th/announcement/view/quota-ssru-round2

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.sisa.ssru.ac.th
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา