ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการ "ปั่นรักษ์เพื่อโลก(Green Ride Society)"
SSRU admin
2015-07-07 10:36:17

ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการ "ปั่นรักษ์เพื่อโลก(Green Ride Society)"


ที่มา:กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ผู้นำเสนอข่าว:งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง