น.ศ.วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ “สวนสุนันทา” สร้างชื่อ! รับรางวัลประกวดหนังสั้นระดับประเทศ
SSRU admin
2015-10-07 16:51:16

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558 นักศึกษาสาขาการสร้างภาพยนตร์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท จากการประกวดหนังสั้น 2015 UNFPA Short Film Competition จัดโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ภายใตัหัวข้อ “เลือกรัก รู้จักSAFE” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้วัยรุ่นทั้งหญิงและชาย เห็นความสำคัญของการใช้ถุงยางอนามัย โดยใช้หนังสั้น ความยาวไม่เกิน 15 นาที เป็นสื่อนำเสนอ ในการประกวดครั้งนี้นักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ส่งผลงานหนังสั้นเข้าร่วมประกวดเรื่อง “To Protect” ภายใต้ชื่อทีม LUCKY Sixty-Nine 69 ประกอบด้วยสมาชิก 3 คนคือ นายธีรพล กัณหาไชย นางสาวตนิสา วุฒิเบญจพลชัย และ นางสาวณิชากร มงคลรัตนาศิริ นายธีรพล กัณหาไชย หนึ่งในสมาชิกเผยว่าแรงบัลดาลใจที่สร้างผลงานในครั้งนี้ มาจากแนวคิดที่ว่าในยุคสมัยนี้สื่อทุกอย่างเผยแพร่อย่างรวดเร็วมาก สามารถเข้าถึงเด็กๆได้ไว พ่อแม่คือบุคคลสำคัญ ที่จะต้องกล้าสอนลูกเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง อย่าปล่อยให้ลูกเรียนรู้เองในสิ่งที่ผิดๆ อาจจะทำให้เกิด ความผิดพลาดจนถึงเสียอนาคตได้ ผลงานของพวกตนถือเป็นอีกหนึ่งสื่อที่สะท้อนความคิดนี้