เชิญชวนสมัครและยื่นซองประมูลให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
SSRU admin
2016-07-07 15:10:02

เชิญชวนสมัครและยื่นซองประมูลให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ บริเวณสวนอัมพร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม