การใช้ mail ใหม่
SSRU admin
2015-06-09 10:47:55

การใช้ mail ใหม่

mail ตัวใหม่ ขณะนี้ทาง it ได้ แบ่งออกเป็น 2ส่วน คือ
1 สำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่
-------------------------------------
2 สำหรับ นักศึกษา
********************************************
สำหรับการใช้งานจะมีวิธีการเข้าใช้งานดังนี้
สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
1 ให้เข้าไปที่ http://mail.ssru.ac.th
2 แล้วใส่ username และ password ที่เล่น internet ได้เลย

สำหรับนักศึกษา
ให้เข้าไปดูวิธีการใช้งานที่นี่ download วิธีการใช้งาน