โรงเรียนสาธิต มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2557
SSRU admin
2015-06-09 11:11:22

โรงเรียนสาธิต มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2557

เพิ่มเติมในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.primary-sunandha.com

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-1601109 ต่อ 101