เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับต้น กลาง และสูง
SSRU admin
2015-06-08 10:55:04

เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับต้น กลาง และสูง

รายละเอียดหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัครเข้ารับการอบรม (ระดับต้น)<<Download ใบสมัคร
ใบสมัครเข้ารับการอบรม (ระดับกลาง)<<Download ใบสมัคร
ใบสมัครเข้ารับการอบรม (ระดับสูง)<<Download ใบสมัคร