สวนสุนันทาร่วมงานฉลองครบรอบ 57 ปี วันชาติมาเลเซีย
SSRU admin
2015-06-05 14:31:21

สวนสุนันทาร่วมงานฉลองครบรอบ 57 ปี วันชาติมาเลเซีย

อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับเกียรติเชิญจาก เอกอัครราชทูต ดาโต๊ะ นาซีเราะห์ ฮุสเซ็น เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมงานฉลองวันชาติมาเลเซีย ครบรอบ 57 ปี ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน2557ที่ผ่านมา ณ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ถนนสาธรใต้ กรุงเทพมหานครเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งสหพันธรัฐมาเลเซียในวันเดียวกันเมื่อปี ค.ศ.1963โดยบรรยายกาศของการเฉลิมฉลอง จะมีไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและต่างประเทศที่มีคนมาเลเซียอาศัยอยู่