ลูกพระนางมารยาทงาม ผ่านเข้ารอบการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ
SSRU admin
2015-06-05 14:26:55

ลูกพระนางมารยาทงาม ผ่านเข้ารอบการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส่งนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ภายใต้ชื่อโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๕๗ กิจกรรม "การประกวดมารยาทไทย" เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่แบบอย่างของวัฒนธรรมประจำชาติที่ถูกต้องขึ้นในหมู่เยาวชนของชาติอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการกำหนดจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกขึ้น ๔ ภาค จากการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ในระดับอุดมศึกษาและปวส. เขตภาคกลางและกรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ คณะกรรมการได้คัดเลือกทีมที่ผ่านรอบ เพื่อเข้าไปประกวดในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๙ ทีม จากทีมที่เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น ๔๕ ทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๓ ทีม ซึ่งจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ เริ่ม แข่งขันเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป