ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ประจำปี 2557
SSRU admin
2015-06-09 11:27:08

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ประจำปี2557

การใช้งาน Mac OSX เบื้องต้น
รายละเอียดหลักสูตร
- ประเภทของเครื่องแมคอินทอช การใช้เมาส์และคีย์บอร์ดในแมค
- การใช้งาน Finder และ SpotLight
- ไฟล์โฟลเดอร์ในเครื่องแมค
- ใช้และจัดการโปรแกรมบนแมค
- แมคกับระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
- ปรับแต่งแมคให้ถูกใจ
**ราคานี้ รวมค่า Certificate อาหารกลางวันและของว่าง**
---------------------------------------------------------------------------------------------
การใช้งานโปรแกรมยอดนิยมบน Mac OSX (iLife)
รายละเอียดหลักสูตร
- โปรแกรมแถมยอดฮิตบนแมค
- iPhoto สุดยอดโปรแกรมจัดการภาพบนแมค
- ตัดต่อวิดีโออย่างง่ายด้วย iMovie
- GarageBand แต่งเพลง แบบมืออาชีพ
- สร้าง DVD มืออาชีพสไตล์ฮอลลีวู้ดด้วย iDVD
**ราคานี้ รวมค่า Certificate อาหารกลางวันและของว่าง**
---------------------------------------------------------------------------------------------
การใช้งานโปรแกรมจัดการงานเอกสารบน Mac OSX (iWork)
รายละเอียดหลักสูตร
- Pages โปรแกรมจัดการเอกสารเช่นเดียวกับ Microsoft Word
- Numbers โปรแกรมจัดการข้อมูลแบบ Microsoft Excel
- Keynote โปรแกรมสร้างงานนำเสนอเช่นเดียวกับ Microsoft Power Point
- Review โปรแกรมจัดการงานออฟฟิศอื่นๆ ที่ใช้ในแมค
- รูปร่างของโปรแกรม Microsoft Office 2011 For Mac
**ราคานี้ รวมค่า Certificate อาหารกลางวันและของว่าง**
---------------------------------------------------------------------------------------------
การใช้งานโปรแกรมสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล SPSS
รายละเอียดหลักสูตร
- การทำแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google docs
- หลักของการวิจัย ลักษณะของข้อมูลการจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
- การใช้โปรแกรม SPSS และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย
- การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
- การนำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์
**ราคานี้ รวมค่า Certificate อาหารกลางวันและของว่าง**
---------------------------------------------------------------------------------------------
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Specialist (MOS)
รายละเอียดหลักสูตร
- รู้จักกับการใช้งานโปรแกรม Word, Excel, PowerPoint เบื้องต้น.
- แนะนำแนวที่ใช้ในการสอบ Certificate มาตรฐาน ของ Microsoft
- ทดลองทำแบบทดสอบ ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual)
**ราคานี้ รวมค่า License ในการสอบ ค่าจัดส่งใบ Certificate อาหารกลางวันและของว่าง**
---------------------------------------------------------------------------------------------
Weka
รายละเอียดหลักสูตร
- รู้จักกับ ดาต้าไมน์นิ่ง (Data Mining) และตัวอย่างงานทางด้านดาต้าไมน์นิ่งที่พบในชีวิตประจำวัน
- แนะนำส่วนประกอบและฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของ Weka
- การทำ Preprocess ข้อมูลก่อนนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง
- แนะนำส่วนฟังก์ชันในส่วนการ Classify Cluster และ Associate ข้อมูล
- เข้าใจวิธีการเตรียมข้อมูลและนำข้อมูลเข้า Weka
- วิธีการทำงานและประโยชน์ของเทคนิค Decision Tree, K-Nearest Neighbor, Neural Networks เป็นต้น
- วิเคราห์ผลที่ได้จากโมเดลจำแนกประเภท และแนะนำวิธีการพิจารณาการปรับปรุงโมเดลให้ดียิ่งขึ้น
**ราคานี้ รวมค่า Certificate อาหารกลางวันและของว่าง**
---------------------------------------------------------------------------------------------
Photoshop CS6
รายละเอียดหลักสูตร
- หลักในการออกแบบ ,การจัดวางองค์ประกอบ ให้เหมาะกับงานประเภทต่างๆ
- การจัดการระบบสี (Color Management System)
- วิธีการจัดการภาพด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 และฝึกเทคนิคการตัดต่อภาพ
- เทคนิคการ Retouch หน้า และการสร้าง Photo Effect
- เทคนิคการสร้าง Brush ให้เหมาะสมกับการใช้งานแบบต่างๆ
- เรียนรู้การสร้าง Brushes, Symbols, Graphic Styles และ Patterns
- ทำ Workshop
**ราคานี้ รวมค่า Certificate อาหารกลางวันและของว่าง**