10 อันดับ...สุดยอดมหาวิทยาลัยราชภัฏในไทย
SSRU admin
2015-06-05 15:35:01

10 อันดับ...สุดยอดมหาวิทยาลัยราชภัฏในไทย


ผลจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก “Webometrics Ranking of World Universities" หรือ "Ranking Web of World Universities" เว็บไซด์การจัดอันดับชื่อดังของประเทศสเปน ได้ทำการสำรวจมาตรฐานของมหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมถึงมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์ในการจัดทำ Ranking นี้ มีกลุ่มเป้าหมายสำคัญอยู่ที่บรรดาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ web performance ของสถาบันการศึกษาใด ได้ลำดับที่ต่ำกว่าความคาดหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันนั้นๆ ผู้บริหารของสถาบันควรมีการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายด้านการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มจำนวนผลผลิตของสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการ ในรูปแบบ electronic publications ให้มากยิ่งขึ้น

และจากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย Life on campus ได้ทำการแยกย่อยออกมาเป็นส่วนของ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” โดยเฉพาะ จัดเป็น 10 อันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำในประเทศไทย โดยเรียงจากอันดับในประเทศ จะมีมหาวิทยาลัยราชภัฏใดบ้างที่ได้มาตรฐานตรงกับเกณฑ์การประเมินของ Webometrics ในปี 2557 นี้ไปชม...
อันดับ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Suan Sunandha Rajabhat University)

อันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏของประเทศไทย จากผลการจัดอันดับโดย webometrics ประจำปี 2557 ตกเป็นของ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” มหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พระราชฐานของพระราชวังดุสิตในรัชกาลที่ 5 มาก่อน แรกเริ่มเดิมทีมาจากการก่อตั้งเป็น “โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย” ในปี พ.ศ.2480 ต่อมาจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยครูสวนสุนันทา" และในปี พ.ศ. 2538 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ทั่วประเทศ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา จึงมีชื่อว่า “สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา" และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในปี พ.ศ.2547 กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยังผลให้สถาบันราชภัฏสวนสุนันทายกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" นับ แต่นั้นเป็นต้นมา นอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่งของ ประเทศไทยแล้ว ยังติดอยู่ในอันดับที่ 25 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย

ที่มา : http://www.manager.co.th/lite/ViewNews.aspx?NewsID=9570000145054