ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โครงการบริการวิชาการของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2558
SSRU admin
2015-06-15 15:48:21

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โครงการบริการวิชาการของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2558

1. หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วยโปรแกรม MATLAB สำหรับประยุกต์ใช้งานวิจัย
2. หลักสูตรอบรมการสร้าง e-book
3. หลักสูตรครบเครื่องสร้างเว็บไซต์แสดงในทุกอุปกรณ์
4. หลักสูตรอบรมหนังสือทำมือและซ่อมหนังสือ
5. หลักสูตรการจัดหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้
6. หลักสูตรอบรมพยากรณ์ชีวิตพิชิตความสำเร็จ

>>รายละเอียดของแต่ละหลักสูตร
>>ร่างโครงการและแบบตอบรับ

กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมได้ที่ library@ssru.ac.th หรือ libraryssru@gmail.com หรือ โทรสาร 02-1601248
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-1601155, 02-1601249

*หมายเหตุ
1. หากหลักสูตรใดใดมีผู้เข้าร่วมอบรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจัดอบรม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่หน้างาน