ผศ.ดร.อมรา อิทธิพงษ์ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
SSRU admin
2015-06-05 15:50:17

ผศ.ดร.อมรา อิทธิพงษ์ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ผศ.ดร.อมรา อิทธิพงษ์ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 7TH WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมานั้น ผศ.ดร.อมรา อิทธิพงษ์ ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนองานวิจัยเรื่อง Influencing Cyber Laboratory Conceptual Change Through Laboratory Learning ซึ่งนับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสไปนำเสนองานวิจัย และได้แลกเปลี่ยนงานวิจัยและสร้างเครือข่ายกับนักวิชาการในต่างประเทศ